VIỆT – TRUNG: KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP CẢNH VÀ PHƯƠNG THỨC THÔNG QUAN HÀNG HÓA HẬU ĐẠI DỊCH COVID-19.

“Xuất nhập khẩu” và “xuất nhập cảnh” là 2 nội dung chính được đưa ra trong Công văn được gửi kèm từ Thư công tác 29-2023, số 30-2023 của thị Bằng Tường và bản dịch Thư tới BAN QUẢN LÝ KHU KTCK ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN.

Ảnh: Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN – UBND Tỉnh Lạng Sơn đã thông tin tới các sở, các ngành cùng các trung tâm, chi cục y tế, kiểm dịch, với nội dung: “Khôi phc hot đng xut nhp cnh và phương thc thông quan hàng hóa như trước khi có dch bnh ti cp ca khu quc tế Hu Ngh – Hu Ngh Quan”. 

Cụ thể, phía Trung Quốc thực hiện điều chỉnh chính sách “dừng xuất nhập cảnh hành khách, chỉ xuất nhập khẩu hàng hóa” tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, theo đó cho phép hành khách quốc tế được xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan từ ngày 20/2/2023 với yêu cầu “hành khách trước khi nhập cảnh Trung Quốc cần tiến hành xét nghiệm PCR trong vòng 48 tiếng, có kết quả âm tính thì được nhập cảnh vào Trung Quốc (không cần phải xin mã sức khỏe từ Đại sứ quán Trung Quốc tại nước ngoài, nhưng phải điền kết quả xét nghiệm vào Thẻ xin mã sức khỏe nhập cảnh hải quan). Nếu kết quả hiển thị dương tính, người nhập cảnh cần đợi kết quả âm tính mới được nhập cảnh vào Trung Quốc”.

Phía Trung Quốc cũng thông tin thêm, từ ngày 20/02/2023 khôi phục phương thức thông quan cửa khẩu như trước khi có dịch bệnh, tức là các phương tiện qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể xuất nhập cảnh trực tiếp, lái xe và người đi cùng xe qua biên giới của hai bên có thể lái xe hàng vào ngoài khu vực cửa khẩu của bên kia để sang tải hàng hóa và tiến hành giao nhận hàng hóa. Lái xe và người đi cùng xe của hai bên Việt – Trung có thể thông qua đường xuất nhập cảnh để xuất nhập cảnh.

Trên cơ sở thông tin của phía Trung Quốc, Ban Quản lý đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu liên hệ trao đổi với phía Cục Thương mại Bằng Tường Trung Quốc để làm rõ các nội dung liên quan đến cửa khẩu triển khai. Theo đó, Cục Thương mại Bằng Tường Trung Quốc đã thông tin cho biết “Cửa khẩu được đi lại nêu trong Thư trao đổi số 29 là cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan. Lái xe khi nhập cảnh vào Trung Quốc vẫn thực hiện theo thông báo của phía Trung Quốc có nghĩa là phải có xét nghiệm âm tính PCR trong vòng 48 tiếng đồng hồ và khai báo vào phiếu khai nhập cảnh y tế mới được nhập cảnh vào Trung Quốc.” Để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ban Quản lý trân trọng thông tin về kế hoạch khôi phục phương thức thông quan hàng hóa như trước khi có dịch bệnh và điều chỉnh chính sách xuất nhập cảnh tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan đến các cơ quan, đơn vị liên quan được biết để chỉ đạo, phân công, bố trí đầy đủ trang thiết bị, nhân sự trực, làm việc tại cửa khẩu; đồng thời phối hợp tuyên truyền nội dung này cho các doanh nghiệp, chủ hàng và các cá nhân, tổ chức liên quan biết, chủ động trong hoạt động kinh doanh.

ATLS – MINH ĐỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.